Vad är antika föremål?

Antikviteter är, enligt den definition som de flesta i branschen använder idag, historiskt intressanta föremål som är äldre än 100 år. I Sverige har vi förhållandevis gott om antika föremål. Att handla med och samla på antikviteter är lite av ett folknöje i hela landet. Det finns antikviteter för alla plånböcker. Från otroligt dyrbara konstföremål till nötta vardagssaker med fin naturlig patina som kan göra sig bra i ett hem, trots att de kanske bara kostar några tior på en auktion eller en loppmarknad. I den här texten kommer du att få lära dig mer om olika typer av antika föremål.

Antika föremål som kopparkärl finns det gott om i Sverige

Antika föremål genom tiderna

Själva ordet antik syftar på antiken. Antika föremål var alltså saker som kom från antikens Grekland. Ordet kom dock redan under medeltiden att användas i en bredare mening och i början av 1900-talet menade många att föremål tillverkade innan skråväsendets upphörande, år 1846, skulle klassas som antikviteter. Idag är det som sagt 100 år som gäller som riktmärke. Därmed inte sagt att just 100 år är en magisk gräns som påverkar ett föremåls värde. Många nyare föremål från t.ex. 60-talet, kan ha ett mycket högre samlarvärde än antikviteter som är betydligt äldre än så.

Antika föremål kan vara vad som helst. Det vi ser mycket av idag är föremål som redan när de tillverkades bjöd in till aktsamhet, sådant som det har varit naturligt att skydda och spara på. Smycken, prydnadsglas, konst och finare möbler hör hemma i den kategorin. Även vardagsföremål som fanns i de flesta hem är vanliga antikviteter idag och kan i många fall fortfarande användas till det de var tänkta för från början. Många föremål som var extrema nymodigheter när de tillverkades är idag antikviteter. De första kamerorna, gamla kikare och delar av vårt industriella arv är nu eftertraktade antikviteter.

Dyra och billiga antikviteter

Många antika föremål var mer dyrbara när de tillverkades än vad de är idag. I de flesta hem på landet fanns t.ex. spinnrockar och vävstolar. Skrymmande föremål som knappt används numera och som man nästan får betala för att bli av med. Rent kulturhistoriskt är dock föremålen intressanta och även om man lägger in en värdering i ordet antikvitet så platsar föremålen in oavsett sitt värde. Andra lågt prissatta antikviteter är bruksföremål gjorda i material som är sämre än dagens alternativ, exempelvis enklare föremål i tenn.

Många antika föremål hade ringa värde när de tillverkades men har ett mycket högt värde idag. Det handlar dels om saker som berättar en historia om sin samtid men också om föremål som lätt går sönder. Det är t.ex. svårt att att hitta en riktigt gammal kritpipa där skaftet inte är knäckt eller en antik intakt vinflaska med bevarat innehåll. Priset på äldre möbler och andra hantverksmässigt framställda föremål är också högt på grund av att det är så ovanligt och dyrt med hantverk idag. Få har råd att betala för något som det tar hundratals timmar att tillverka.

Antikviteter för alla

Det är lätt att avgöra vilka föremål som är antika. Om det är minst hundra år gammalt och kan betraktas som intressant så är det en antikvitet. Vad som betraktas som bra och dåliga antikviteter varierar dock kraftigt även om det till stor del handlar om hantverksmässig kvalitet, kulturhistoriskt intresse, material och tillgänglighet. Varje kultur har sina egna typiska antikviteter som speglar människornas liv i äldre tider. I Medelhavsländer finns gott om riktigt gamla olivoljekrus och här i Sverige finns det gott om spinnrockar och fårsaxar. Som hobby har antikviteter många roliga och intressanta aspekter.